hurtownia internetowa ekombig

Skip to Main Content »

Search Site

Category Navigation:

I. Postanowienia ogólne

1) Internetowa hurtownia energooszczędnych i ekologicznych materiałów budowlanych EKO MBIG prowadzona jest przez Modern Bud Int, Group s.c K.Lebiedziński & Wsp. 15-620 Białystok ul. Elewatorska 13/22, NIP 541 2726 934, REGON 52 zwany dalszej części regulaminu "sprzedającym".

2) Hurtownia internetowa prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną towarów za pośrednictwem sieci Internet, poprzez stronę http://ekombig.pl.

3) Wszystkie towary z oferty EKO MBIG są fabrycznie nowe, posiadają stosowne atesty i certyfikaty, oraz są objęte gwarancją producenta.

II. Składanie zamówień

1) Zamówienia są przyjmowane przez stronę - http://ekombig.pl, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ekombig@mbig.pl i tele - faksu – 85 6626600. Zmówienie można składać 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu. Bezpośredni kontakt z doradcami handlowymi za pośrednictwem telefonów i komunikatorów internetowych wskazanych na stronie sklepu możliwy jest od poniedziałku do piątku w godz. 8 -16.

2) Zamówienia można składać przez wypełnienie formularza danymi niezbędnymi do wystawienia dokumentów sprzedaży i dostawy (jako "Gość"), lub poprzez założenie konta i rejestrację co zalecane jest w przypadku stałej współpracy lub chęci monitorowania przebiegu realizacji zamówienia. Zarejestrowanie się w hurtowni jest jednoznaczne ze zgodą na otrzymywanie newslettera EKOMBIG.

3) Niezbędnym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia lub rejestracyjnego konta. Zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, tzn. w których brakuje na przykład numeru telefonu, adresu e-mail lub jeżeli dane te zawierają błędy.

4) W sklepie http://ekombig.pl ceny produktów są przedstawiane w formie cen netto i brutto. Ceny oferowanych towarów nie uwzględniają kosztów dostawy. Do ceny niektórych towarów może zostać doliczona cena palety.

5) Część produktów posiada minimalną jednostkę logistyczną, poniżej której zakup nie jest możliwy. Informacje o minimalnej jednostce logistycznej można uzyskać kontaktując się z konsultantami.

6) Realizacja zamówień o charakterze specjalnym (materiał przygotowywany na zamówienie klienta lub kompletacja wielu materiałów dla jednej dostawy), z reguły charakteryzujący się wydłużonym terminem realizacji może być warunkowana wpłaceniem zaliczki.

7) Wszelkie uzgodnienia warunków transakcji mogą być dokonane poprzez wszelkie środki komunikacji z hurtownią, jednakże ostateczne uzgodnienia muszą mieć być dokonane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksem. Klient zostanie poinformowany o przyjęciu zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Potwierdzenie zostanie automatycznie wysłane po złożeniu prawidłowego zamówienia.

III. Negocjacje cenowe

Oferowane ceny mogą podlegać indywidualnej negocjacji.

IV. Zmiany w zamówieniu

Zmiany w zamówieniu są możliwe tylko do czasu skompletowania zamówionych produktów. W celu zmodyfikowania zamówienia prosimy o kontakt z nami i poinformowanie nas, które produkty mają zostać dodane lub usunięte z zamówienia. Zmiany mogą wpłynąć na wydłużenie realizacji zamówienia.

V. Anulowanie zamówienia

Jeśli zamówienie zawiera niekompletne dane, zostało złożone pomyłkowo, nie może zostać przez nas potwierdzone w ciągu 2 dni od daty jego złożenia lub nie otrzymaliśmy płatności w ciągu 5 dni roboczych, zostanie anulowane. Zamówienie możesz również anulować na własną prośbę wysyłając do nas formularz odstąpienia od umowy. Nie możemy anulować zamówienia, które już zostało do wysłane.

VI. Formy płatności

1) Płatności dokonywać można: gotówką w siedzibie sprzedającego, za pobraniem kurierowi firmy spedycyjnej, przelewem, kartą kredytową, na raty za pośrednictwem właściwych firm pośredniczących w sprzedaży ratalnej.

2) Płatność przelewem z wydłużonym terminem może dotyczyć stałych odbiorców, po spełnieniu dodatkowych warunków zabezpieczających realizację płatności. Warunki te przedstawiane są bezpośrednio zainteresowanym.

VII. Czas realizacji zamówienia

1) Każdy produkt posiada informację na temat przybliżonego czasu oczekiwania na jego wysyłkę, liczony w dniach roboczych. Jeśli zamówienie obejmuje produkty z rożnymi czasami, liczy się najdłuższy z czasów oczekiwania. Podany czas liczony jest od chwili skierowania zamówienia do realizacji, co uzależnione jest od formy zamówienia lub otrzymania płatności. I tak dla:

 • * dla zamówień płatnych przy odbiorze po otrzymaniu informacji o złożeniu zamówienia,
 • * dla zamówień płatnych przelewem po dokonaniu płatności,
 • * dla zamówień płatnych kartą płatniczą po autoryzacji karty,
 • * dla zamówień płatnych na raty po otrzymaniu podpisanej umowy ratalnej.

Informację o terminie realizacji zamówienia zostaną wysłane w e-mailu wraz z danymi kontaktowymi handlowca odpowiedzialnego za jego realizację.

VIII. Status zamówienia

Status informuje na jakim etapie realizacji jest złożone zamówienie:

 • * oczekujące - zamówienie zostało zarejestrowane w systemie sklepowym i czeka na potwierdzenie dostępności towaru oraz weryfikację danych Klienta; jeśli wybrano płatność przelewem lub na raty, oczekuje wpłatę
 • * przyjęte - oczekiwanie na płatność - zamówienie zostanie skierowane do realizacji po otrzymaniu przez nas wpłaty; wszystkie dane potrzebne do uregulowania należności znajdziesz w e-mailu z potwierdzeniem złożenia zamówienia
 • * pyzyjęte - częściowo zapłacone - otrzymaliśmy częściową płatność za Twoje zamówienie
 • * w trakcie realizacji - dane podane w zamówieniu są poprawne i kompletne, towar dostępny; jeśli wybrałeś płatność z góry, wpłatę otrzymano - zamówienie jest przygotowywane do wysyłki
 • * zrealizowane - wystawiono fakturę VAT, zamówienie zostało wysłane do Klienta
 • * anulowane - nie udało się zrealizować zamówienia z powodu błędnych lub niekompletnych danych podanych przez Klienta; nie otrzymano płatności lub zapasy magazynowe towaru zostały wyczerpane
 • * reklamacja - Klient otrzymał uszkodzone lub niekompletne zamówienie, trwa procedura reklamacyjna
 • * zwrot -Zamawiający zwrócił zamówiony towar

O wszelkich zmianach związanych z zamówieniem będziemy na bieżąco informować e-mailem. Status zamówienia można sprawdzić wchodząc na link historia zamówień, dostępną po zalogowaniu

IX. Dostawa

1) Każda dostawa dokumentowana jest stosownym dokumentem fiskalnym – faktura, paragon. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki. Faktura wysyłana jest do zamawiającego w terminie 7 dni od daty dostarczenia towaru.

2) Zamawiający może wprowadzić zmiany w zamówieniu nie później niż do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia. Realizację zamówienia sprzedający rozpoczyna po przesłaniu potwierdzenia do klienta.

3) Kupujący ma prawo do wglądu w zawartość przesyłki w obecności kierowcy lub spedytora, w celu sprawdzenia, czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie transportu. Klient po otrzymaniu przesyłki sprawdza stan przesyłki i zgodność z dokumentem przewozowym, kwitując jej odbiór. Pokwitowanie dotyczy ilości sztuk przesyłki według listu przewozowego oraz stanu jakościowego odebranej przesyłki. Wszelkie zastrzeżenia odnośnie stanu przesyłki oraz niezgodności z zamówieniem powinny być stwierdzone na piśmie w protokole niezgodności lub na liście przewozowym w obecności kuriera. Klient dokonuje rozładunku towarów we własnym zakresie jeżeli nie zostało to inaczej uzgodnione ze sprzedającym.

X. Sposób dostawy

1) Przesyłki drobnicowe do 30 kg dostarcza firma kurierska.

2) Przesyłki pół-paletowe, paletowe, firmy spedycyjno-logistyczne.

3) Ładunki cało-samochodowe, przewóz materiałów w opakowaniach niestandardowych np. belki dwuteowe, wełny drzewne na nietypowych paletach, OSB itp. Realizowane są przez firmy spedycyjne.

XI. Koszt dostawy

1) Koszty dostawy zamówionych materiałów zależne są od gabarytów, wagi, ilości. Koszt dostawy doliczany jest do cen towarów znajdujących się w koszyku. Obie kwoty składają się na ostateczny koszt zamówienia.

2) Ostateczny i obowiązujący koszt wysyłki ustala MBIG. Informację o poziomie kosztu dostawy towaru do Zamawiającego, każdorazowo przekazujemy w trakcie składania zamówienia oraz za pośrednictwem poczty internetowej, przed dostawą, przed ustaleniem ostatecznych warunków finansowych w postaci faktury pro forma.

3) W przypadku gdy przesyłka nie zostanie odebrana przez klienta, koszty wysłania towaru i zwrotu przesyłki na adres sklepu, ponosi w całości klient.

XII. Śledzenie przesyłek

1) Z chwilą dokonania wysyłki zamawiający zostaje poinformowany o numerze listu przewozowego i kontakcie do firmy kurierskiej lub spedycyjno - logistycznej i może śledzić przesyłkę. W przypadku dostaw za pośrednictwem firm transportowych otrzymuje informację o przewidywanym terminie przybycia zamówionego ładunku i kontakt do kierowcy samochodu przewożącego ładunek.

XIII. Odbiór własny zamawiającego

Zamówiony towar można odebrać osobiście lub poprzez zlecenie firmie kurierskiej lub spedycyjnej po uprzednim uzgodnieniu z konsultantem prowadzącym zamówienie.

XIV. Bezpieczeństwo dostawy

Przesyłane materiały pakowane są w sposób minimalizujący ryzyko uszkodzeń w transporcie, a ponadto ubezpieczone.

XV. Przyjęcie towaru przez zamawiającego

Klient zobowiązany jest do udzielenia kierowcy informacji o miejscu rozładunku, zapewnienie wjazdu na teren rozładunku oraz zapewnienia rozładunku zamawianego towaru. Niezależnie od rodzaju transportu, rozładunek musi się zakończyć w ciągu 2 godzin od momentu wjazdu samochodu z dostawą na teren dostawy, jeżeli samochód przyjechał w uzgodnionym dniu i/lub zakresie godzin. Przekroczenie tego czasu może skutkować naliczeniem opłaty za postój pojazdu na terenie budowy. W związku z tym prosimy o zapisywanie i potwierdzanie czasu rozładunku na liście przewozowym Zamawiający musi się liczyć z tym, że kierowca ma prawo odmówić dojazdu do miejsca rozładunku w przypadku zaistnienia zagrożenia uszkodzenia pojazdu albo wyrządzenia szkody lub zażądać od odbiorcy pisemnego oświadczenia o wzięciu pełnej odpowiedzialności prawnej i materialnej za ewentualne szkody przewoźnika lub za uszkodzenie przewożonego towaru i inne szkody.

XVI. Reklamacje

W przypadku zastrzeżeń co do jakości dostarczonych towarów wymagana jest pisemna reklamacja przesłana do siedziby firmy MBIG w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki z dokładnym opisem przyczyn reklamacji. Reklamacja rozpatrzona będzie do 14 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy zamawiającego sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Nabywający towar jako konsument (osoba fizyczna) ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży. Odstąpienie od umowy następuje wyłącznie w formie pisemnego oświadczenia wysłanego na adres MBIG lub złożonego w siedzibie firmy. Koszt odesłania towaru ponosi klient. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje przy sprzedaży na indywidualne zamówienie.

XVII. Postanowienia końcowe

1) Prezentowana oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego

2) Zdjęcia znajdujące się przy opisach produktów, publikowane na stronach sklepu internetowego, nie zawsze dokładnie odwzorowują obraz poszczególnych produktów. Różnica dostarczonego towaru i zdjęcia nie może być powodem zakwalifikowania towaru przez Zamawiającego jako niezgodnego z zamówieniem.

3) Zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) każdy klient ma możliwość wglądu, modyfikacji i usunięcia udostępnionych sklepowi danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez sklep za zgodą ich właścicieli, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur, oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Administrator może wykorzystywać dane osobowe w celu zapewnienia właściwej obsługi zamówień klientów oraz w celach marketingowych.

4) Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

5) Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy swojego loginu oraz indywidualnego hasła, a także do zabezpieczenia przed dostępem do nich osób trzecich. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do serwisu w każdym czasie, w przypadku naruszenia przez użytkownika warunków korzystania z niego, w szczególności w sytuacjach: podania nieprawdziwych danych osobowych, nie dokonania aktualizacji podanych informacji osobowych przed złożeniem zamówienia, udostępnienia własnego loginu lub hasła osobom trzecim.

6) MBIG zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie przez zamieszczenie ich na stronie internetowej hurtowni.

7) W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego, oraz ustaw z zakresu praw konsumenta i ochronie danych osobowych.

 

Mój koszyk

Nie masz produktów w koszyku.

Szybki kontakt

ekombig@ekombig.pl

Marek (hydroizolacje)

85 651 8528
marek@ekombig.pl
My status Skype

Łukasz (materiały Steico)

85 651 8528
lukasz@ekombig.pl
My status Skype

Piotr (Ekologiczne ogrzewanie podłogowe Eco Thermo Floor)

502 695 768
etf@mbig.pl

Krzysztof

85 651 8579
My status Skype

Modern Bud Int. Group
ul. Elewatorska 13/22
15-620 Białystok

więcej informacji

Modern Bud Int Group Białystok